pwc.cz

 
Vyplňte, prosím, následující formulář a my Vám jednou za měsíc pošleme přehled toho nejlepšího z PwC News včetně pozvánek na vybrané akce PwC.

Fill out the following form and every month we will send you a summary of the most interesting articles from PwC News as well as invitations to chosen PwC events.

Níže najdete detaily o souhlasu k odběru elektronické komunikace.*

*Poskytnutím údajů dávám souhlas k odběru elektronické komunikace zasílané entitami ze sítě PwC uvedenými v části „Správce údajů a kontaktní údaje“ v prohlášení o ochraně osobních údajů a v souladu s příslušnými zákonnými ustanoveními (zejména s ust. § 7 zák. č. 480/2004 Sb., zákon o některých službách informační společnosti). Beru na vědomí, že mám právo vzít svůj souhlas kdykoliv zpět. Každý zaslaný e-mail bude obsahovat odkaz www.pwc.cz/odhlaseni, kterým se lze z odběru odhlásit.
Poskytnutím svých osobních údajů rovněž beru na vědomí, že tyto osobní údaje budou dále zpracovávány na základě oprávněného zájmu entit ze sítě PwC vyplývajícího z přímého marketingu, a to pro účely:
  • zasílání newsletteru, k jehož odběru jste se přihlásil/a,
  • zasílání pozvánek na naše akce,
  • rozvoj naší činnosti a služeb a nabízení nových služeb,
  • poskytování informací o naší společnosti a našich službách.
Pročtěte si, prosím, naše prohlášení o ochraně osobních údajů, kde se dozvíte více o našem přístupu k osobním údajům a o vašich právech, zejména právu vznést námitku vůči zpracování.

By providing my personal data I consent to receive electronic communication from entities from the PwC network mentioned in the section “Data controller and contact information” in the Privacy Statement in accordance with appropriate legal provisions (in particular with Sec. 7 of the Act No. 480/2004 Sb., on certain information society services). You have the right to withdraw your consent at any time. Every email we send you will include a one-click link www.pwc.cz/unsubscribe so you can unsubscribe from the mailing list at any time.
By providing my personal data, I also acknowledge that this personal data will be further processed on the basis of legitimate interests of PwC entities arising out of the direct marketing and for the purposes of:
  • mailing the newsletter you are subscribing to,
  • mailing invitations to our events,
  • developing our businesses and services and offering new services,
  • providing information to you about us and our range of services.
Please, have a look at our Privacy Statement, where you may learn more about our approach to personal data and your rights, in particular the right to object to processing.