pwc.cz

 
Vyplňte, prosím, následující formulář a my Vám jednou za měsíc pošleme přehled toho nejlepšího z PwC News včetně pozvánek na vybrané akce PwC.

Fill out the following form and every month we will send you a summary of the most interesting articles from PwC News as well as invitations to chosen PwC events.

Níže najdete detaily o souhlasu k odběru elektronické komunikace.*

Poskytnutím svých údajů souhlasím se zpracováním poskytnutých údajů za účelem odběru elektronické komunikace zasílané entitami ze sítě PwC uvedenými v části „Správce údajů a kontaktní údaje“ v prohlášení o  ochraně osobních údajů ochraně osobních údajů a v souladu s příslušnými zákonnými ustanoveními (zejména Nařízením Evropského parlamentu a Rady  (EU) 2016/679 ze dne 27.dubna 2016, obecným nařízením o ochraně osobních údajů (GDPR) a zákonem ust. § 7 zák. č. 480/2004 Sb., zákon o některých službách informační společnosti). Beru na vědomí, že mám právo vzít svůj souhlas kdykoliv zpět. Každý zaslaný e-mail bude obsahovat odkaz, např. www.pwc.cz/odhlaseni, kterým se lze z odběru odhlásit.
Pročtěte si, prosím, naše prohlášení o ochraně osobních údajů, kde se dozvíte více o našem přístupu k osobním údajům a o vašich právech, zejména právu vznést námitku vůči zpracování.

By provision of my data I consent to the processing of my personal data to receive electronic communication from entities from the PwC network mentioned in the section “Data controller and contact information” in the Privacy Statement in accordance with appropriate legal provisions (in particular with Regulation of the European Parliament and of the Council  (EU) 2016/679 of 27 April 2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data (GDPR) and Sec. 7 of Act No. 480/2004 Sb., on certain information society services). I acknowledge the right to withdraw my consent at any time. Every email received will include a link www.pwc.cz/unsubscribe which allows me to unsubscribe from the mailing list.
Please, have a look at our Privacy Statement, where you may learn more about our approach to personal data and your rights, in particular the right to object to processing.