Регистрация на презентацию курса CIMA. Дата: 19 августа | Время: 12:00-14:00 (г.Нур-Султан) 9:00-11:00 (г.Москва)